Pools studeren in Nederland

 

Polen blijft verbazen. In het afgelopen jaar heeft het land een politieke ommezwaai gemaakt naar rechts en Europa laten weten zich terughoudend op te stellen jegens de Unie.  Er zal daarom veel energie moet worden gestoken door deze EU om Polen erbij te houden. Dit biedt gelukkig juist veel kansen voor de afgestudeerde Slavist Pools aan de UvA. Met de juiste culturele kennis over het land kan er wederzijds respect worden herwonnen die van groot belang kan zijn om onderhandelingen met Polen en andere landen te kunnen laten slagen.

Maar niet alleen op politiek gebied is kennis over Polen en haar inwoners welkom. Ook in de zakenwereld wordt er vaak op wederzijds onbegrip gestuit. Met de juiste begeleiding van Polonisten wordt de kans op geslaagde onderhandelingen absoluut vergroot. Het hangt van jouw eigen interesse  en ontwikkeling af op welk gebied je jouw vakkennis als Polonist wil inzetten. De Geesteswetenschappen aan de UvA biedt een scala aan keuzevakken die je kan helpen deze vakkennis vorm te geven. Het is belangrijk om te kijken in welk opzichte deze keuzevakken kunnen bijdragen aan verruiming van jouw kennis en jouw waarde op de arbeidsmarkt waar je straks wilt beginnen. Een taal studeren is nooit verkwiste tijd, alleen al omdat het dwingt om naar de eigen taal te kijken en daarmee naar onszelf.

Ik wens je daarom een zeer ondernemende tijd toe met de studie Pools aan de UvA.

 

Dirk de Wilde

vertegenwoordiger Poolse sectie UvA