Waarom om culturele en politieke reden Pools studeren?

‘Het ondersteunen en bevorderen van Pools-Nederlandse relaties en het verbeteren van de wederzijdse beeldvorming tussen Nederland en Polen behoort tot de kerntaken van deze ambassade. En dat gaat goed.

Dat is een gevolg van het feit dat Polen een land in opkomst is. … Binnen de EU neemt Polen een steeds krachtiger positie in. De economie groeit gestaag. Het aandeel van Polen als afzetmarkt voor de Nederlandse economische sector is aanzienlijk.

De culturele, maatschappelijke en politieke relaties tussen Nederland en Polen nemen navenant toe. Het ligt daarom voor de hand dat de vraag naar Pools sprekende Nederlanders in de toekomst zal toenemen. … Ook voor andere landen, zeker ook onze buurlanden, geldt immers dat hun relatie met Polen aan belang toeneemt.’.

Paul Bekkers, Nederlands ambassadeur te Warschau

De Universiteit van Amsterdam is de enige in de Benelux die experts traint in Polens rijke taal-, cultuur-, literatuur- film- en politieke geschiedenis. In ons studieprogramma onderzoek je Polen bovendien als deel van de breder (en voor Europa cruciale) taal- en cultuurregio die we Centraal- en Oost-Europa noemen. Dat doe je aan een universiteit met een ook internationaal gezien bovengemiddeld rijke expertise in zowel Slavische als Oost-Europese Studies. Wat heb jij straks te bieden als Slavist en Poolse taal- en cultuurspecialist?

 

Waarom het interessant is om Pools te studeren in cultureel en talig opzicht:

1   Polen kent 40 miljoen native speakers en het Pools staat daarmee, nog boven het Spaans, op de vijfde plaats van moedertalen in de EU.

2   Polen was in de laatste twee eeuwen ongeveer honderdvijfentwintig jaar non-existent op landkaarten en daarna nog eens vijftig jaar gekoppeld aan Rusland. In cultureel opzicht ontwikkelde Polen zich in die tijd sterk – maar dat gebeurde in een situatie waarin een geopolitieke natiestaat ontbrak. Het gevolg: Polen heeft een verfijnd cultureel landschap dat tegelijk sterk nationaal en nadrukkelijk internationaal georienteerd is.

3   Polen is het thuisland van zulke centrale, invloedrijke namen in de Europese muziek, film en literatuur als Frederic Chopin, Roman Polanski en Wislawa Szymborska. Om de Europese cultuurgeschiedenis te begrijpen en verder te ontrafelen moeten er experts zijn die deze en andere Poolse culturele sleutelfiguren in hun sociaal-culturele context kunnen plaatsen.

4   Specialistische kennis is ook nodig van de snel groeiende Polonia – de verzamelnaam voor Poolse immigranten, die een steeds belangrijker onderdeel van de Nederlandse samenleving en daarmee van onze eigen cultuur vormen. Voor meer informatie klik hier.

5   Kenners van de Poolse taal en cultuur zijn interessante partijen voor de Poolse ambassade in Den Haag en de Nederlandse ambassade in Warschau. Deze instanties vertegenwoordigen niet alleen ’s lands cultuur in het gastland, maar faciliteren ook activiteiten om elkaar in dezen te benaderen. Voor details zie bijv. http://polen.nlambassade.org en http://haga.msz.gov.pl/en/  en http://www.mkidn.gov.pl.

 

Waarom het interessant is om Pools te studeren in politiek opzicht:

1   Van de achtentwintig EU lid-staten staat de jonge EU-staat Polen na Spanje op de zesde plaats wat het aantal inwoners betreft. Haar voormalig minister-president is nu voorzitter van de Europese Raad. Hierdoor is Poolse politieke inspraak binnen de EU groot. Men verwacht dat deze inspraak binnen tien jaar verder zal toenemen. onze bron

2   Polen is op politiek gebied altijd vooruitstrevend geweest.  Zo had zij bijvoorbeeld na de Verenigde Staten de eerste grondwet ter wereld op 3 mei 1791. Ook was Polen de eerste Sovjet-satellietstaat die zich wist te ontkoppelen – en die als eerste haar onafhankelijkheid terugkreeg – dankzij de beroemde solidariteitsbeweging. Bestudering van Polens culturele en politieke verleden kan inspirerende reflectie bieden op onze eigen manier van politiek bedrijven.

3   Cruciaal voor Europa is Polens rol als West-Europese buffer voor een nieuwe opkomende dreiging uit Rusland. Als taal- en cultuurexpert van dit land kun je je verdiepen in de nieuwe Poolse politieke situatie en meedenken over diplomatieke oplossingen voor de Europese Unie.