Jakie są kulturowe i polityczne powody, żeby studiować polski?

Do podstawowych zadań naszej ambasady należy wspieranie i promowanie stosunków polsko-holenderskich a także poprawa wzajemnego wizerunku Holandii i Polski. I to nam się udaje. Wynika to z faktu, iż Polska jest krajem rozwoju… Zyskuje coraz silniejszą pozycję w obrębie UE. Jej gospodarka nieustannie pnie się w górę. Udział Polski jako rynku zbytu dla holenderskich produktów jest znaczący. Odpowiednio do tego rozwijają się stosunki kulturalne, społeczne i polityczne między Holandią a Polską.  Jest zatem oczywiste, że w przyszłości będzie wzrastać zapotrzebowanie na Holendrów posługujących się językiem polskim.  Dotyczy to również innych krajów, a z pewnością krajów  sąsiednich, w których także wzrośnie znaczenie relacji z Polską.”

 Paul Bekkers, ambasador Holandii w Warszawie

 Uniwersytet Amsterdamski jest jedynym uniwersytetem w krajach Beneluxu, który kształci specjalistów w zakresie bogatego języka polskiego, polskiej kultury, literatury, filmu, polityki i historii.  Oprócz tego program naszych studiów rozpatruje Polskę jako część większego ( i kluczowego dla Europy) regionu językowego i kulturowego zwanego Europą Środkową i Wschodnią. Nasz uniwersytet zapewnia międzynarodowo uznany ponad przeciętny poziom studiów w zakresie Slawistyki i Studiów Wschodnioeuropejskich.

Co będziesz miał w najbliższej przyszłości do zaoferowania jako slawista oraz specjalista w zakresie języka polskiego i polskiej kultury?

 

Interesujące aspekty studiowania języka polskiego i polskiej kultury:     

1     40 milionów ludzi mówi językiem polskim jako ojczystym, co sprawia, że język ten  znajduje się na  piątym miejscu wśród języków ojczystych w Unii Europejskiej, wyżej od hiszpańskiego!

2      W ciągu ostatnich dwu wieków Polski nie było na mapie przez 123 lata a następnie przez pięćdziesiąt lat była ona podporządkowana  Związkowi Radzieckiemu.  W tym czasie Polska intensywnie rozwijała się kulturowo. To jednak odbywało się wobec braku geopolitycznego państwa narodowego. W konsekwencji Polska ma subtelny krajobraz kulturowy, który jest jednocześnie silnie nacechowany narodowo i zdecydowanie zorientowany międzynarodowo.

3      Polska jest ojczyzną takich głównych i wpływowych  nazwisk w dziedzinie europejskiej muzyki, filmu czy literatury jak Fryderyk Chopin, Roman Polański czy Wisława Szymborska. Aby zrozumieć historię kultury europejskiej i ją nadal odkrywać,  muszą istnieć specjaliści, którzy zarówno te, jak i inne kluczowe postaci dla polskiej kultury potrafią umiejscowić w kontekście społeczno-kulturowym.

 Specjalistycznej wiedzy wymaga się także od szybkorosnącej Polonii – tak nazywa się wspólnotę polskich emigrantów, którzy stanowią coraz ważniejszą część  holenderskiej społeczności i tym samym współtworzą „naszą” kulturę. Więcej na ten temat – kliknij tutaj.

5     Specjaliści w dziedzinie języka polskiego i polskiej kultury są interesującymi partnerami  dla ambasady polskiej w Hadze i ambasady holenderskiej w Warszawie. Te instytucje nie tylko reprezentują kulturę narodową w kraju, gdzie goszczą, ale także ułatwiają działania zmierzające do wzajemnego zbliżenia. Szczegóły m.in. na stronach: http://polen.nlambassade.org oraz http://haga.msz.gov.pl/en i http://www.mkidn.gov.pl.

 

 Interesujące aspekty polityczne studiowania języka polskiego i polskiej kultury:

1      Spośród 28 krajów członków UE Polska zajmuje po Hiszpanii szóste miejsce ze względu na liczbę mieszkańców. Były premier Polski  jest obecnie przewodniczącym Rady Europejskiej.Tym samym znaczący stał się wpływ Polski w Europie. Oczekuje się, że ten wpływ będzie nadal rósł w ciągu najbliższych dziesięciu lat. [nasze źródło] http://www.csmonitor.com/World/Europe/2013/0723/Poland-aims-to-be-a-more-assertive-power-player-in-Europe

2      Polska zawsze była postępowa w dziedzinie polityki. I tak na przykład po Stanach Zjednoczonych Ameryki miała pierwszą w świecie konstytucję proklamowaną 3 maja 1971 roku. Była również Polska pierwszym krajem-satelitą ZSSR, któremu udało się oddzielić i który jako pierwszy odzyskał niezależność, dzięki znanemu ruchowi Solidarność.  Zgłębianie polskiej kultury i przeszłości może dostarczyć inspirujących refleksji  na temat naszego własnego sposobu prowadzenia polityki.

3      Kluczową dla Europy jest polska rola zachodnioeuropejskiego bufora w związku z pojawiającymi się zagrożeniami ze strony Rosji. Specjalista w dziedzinie języka i kultury potrafi zagłębić się w nową sytuację polityczną Polski i myśleć wspólnie o dyplomatycznych rozwiązaniach dla Unii Europejskiej.